Uthyrning av scenkläder och rekvisita

Vi hyr ut scenkkläder och rekvisita, för detta ansvarar:
Lotta Brodd 
Telefon 070-283 00 26 
e-post: lotta@akergren.se. 

Annette Gefvert
Telefon 070-548 67 94 
e-post: annette.gefvert@telia.com.