Scenknuten är en ideell förening, som bildades av elva teaterbitna Eskilstunabor den 13 mars 1945. Föreningen skulle samla alla som utövade scenisk verksamhet av offentlig karaktär, och vara till nytta och nöje för sina medlemmar samt verka för ett gott kamratskap. Varje medlem skulle alltså vara mer eller mindre färdig artist, men de villkoren slopades så småningom och vi har genom åren tillvaratagit många gryende talanger i alla åldrar.

Idag är vi ca 100 medlemmar.

Föreningen har satt upp revyer, sång- och folklustspel, operetter, musikaler, talpjäser och barnteater.